evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

INTRO
WAAROM EEN NIEUWE ECONO­MIE? Bespreking van de hedendaagse problemen en crises, waarbij duidelijk wordt gemaakt waarom zij voor een belangrijk deel door de vrije­markt­eco­nomie veroorzaakt zijn én waarom dit nauwelijks speelt in de even­wichts­econo­mie. Maar ook: Hoe kunnen we ons voorbereiden op de grote toekomstige rampen die nu in de maak zijn. ZIJN WE KLAAR VOOR EEN NIEUWE ECO­NO­MIE? Vanaf 2020 de zien we rampen optreden en we ervaren dat het erger wordt. We zien dat in politiek en samenleving telkens meer dilemma's ontstaan. Er groeit een collectief onderbuikgevoel dat 'het' anders moet. De antwoorden die mensen en kleinere bedrijven zoeken sluiten goed aan bij de even­wichts­econo­mie. WIE STAAN ACHTER DE NIEUWE ECONO­MIE? Toelichting over het ontstaan van de even­wichts­econo­mie en de over de motivatie van de oprichter. WAT LEVERT DE NIEUWE ECO­NO­MIE ONS OP? Door in het economisch systeem het welzijn en de behoeften van mensen centraal te stellen ontstaat een beter economisch systeem. En een economie waarin we ons meer thuis voelen.
Info foto ▽

Samen een nieuwe richting op


Bron: Pixabay ▶
Licentie: Creative Commons License

Welkom bij de even­wichts­econo­mie

De even­wichts­econo­mie geeft ant­woorden op de pro­ble­men en crises waar we al lang mee te maken hebben.

De antwoorden liggen in het vinden van een eerlijke, evenwichtige manier van samenleven met elkaar en met de natuur.
En dat betekent een écht beter, écht nieuw economisch systeem.

Waarom een écht nieuwe economie?

In een economie draait het om regels over hoe goederen en diensten verdeeld worden. Het opvolgen van die regels betekent dat we impliciet normen en waarden aanvaarden over hoe we met elkaar omgaan.

In de vrijemarkteconomie is de norm om het maximale voor jezelf eruit te halen. Maar handelen uit puur eigen belang schaadt anderen.

In de huidige geglobaliseerde wereld zijn de nadelen van handelen uit puur eigen belang groot en is corrigeren moeilijk. Met alle hedendaagse problemen en crises als gevolg.

Als je hierin echt verandering wil aanbrengen moet je de regels van het 'spel' veranderen. Alleen door de regels te veranderen gaan mensen zich anders gedragen. De even­wichts­econo­mie wil nieuwe regels op basis van samenwerking. Dit levert een écht beter economisch systeem op.

Vanaf 2020 zijn we een ander tijdperk beland. Dan verandert ons toekomstperspectief. Datgene waarvoor wetenschappers waarschuwden en waarvan de meerderheid daarvoor zei 'dat zien we dan wel weer' is na 2020 niet meer te ontkennen. De coronapandemie, de nu nog beperkte klimaatrampen (overstromingen, droogten, branden), het in zwaar weer geraken van onze democratieën, maar ook de geopolitieke spanningen en oorlogen vormen een aanloop naar een omslagtraject.
Om dit omslagtraject goed te kunnen doorlopen zullen we onze samenlevingen en onze economieën wereldwijd anders moeten gaan vormgeven. Met de veranderingen die de even­wichts­econo­mie wereldwijd teweeg kan brengen zijn we in staat om in dit omslagtraject ons leven op een zinvolle wijze te leven. In de vrije­markt­economie zullen we alleen bezig zijn met overleven. Voor een uitgebreide toelichting klik op het plaatje of dit vierkant.

Waarom zou je meedoen?

Als je concurrentie vervangt door samenwerking krijg je een economisch systeem dat veel beter doet wat het zou moeten doen: het dient jou en iedereen in de samenleving. Jij en ik staan niet meer in dienst van het systeem, maar ons systeem staat in dienst van ons. Er ontstaat een samenleving gericht op het welzijn van mensen en waarin we begaan zijn met de aarde en al haar levensvormen.
Je kunt beter jezelf zijn en een bijdrage leveren op een manier die bij je past.

Het deelnemen aan de even­wichts­econo­mie heeft veel praktische voordelen. Ook voor mensen die hun leven op een prettige manier willen leven.

Doe jij mee?

De evenwichtseconomie is niet door mij ontwikkeld om er geld mee te verdienen of ander eigen voordeel mee te behalen. Ik doe dit voor jou en voor ons allemaal.
Ik hoop dat je met me mee wilt doen.

Auteursrecht, gebruik AI  
Cookiebeleid