evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Evenwicht tussen eco­nomie en mi­lieu & samen­le­ving en mi­lieu

Wordt
aan
gewerkt!


https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-uitstoot-moet-direct-drastisch-omlaag-om-parijs-nog-te-halen~b0eb059a