evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

WELKE INITIATIEVEN KAN IK ONTPLOOIEN?

Vanuit onvrede met mijn eigen situatie of vanuit betrokkenheid met anderen wil ik initiatieven ontplooien.
Hoe dat zou kunnen in de structuur van de evenwichts economie wordt nu toegelicht.

ACTIEF ALS JONGERE

ACTIEF ALS ONDER­NEMER

Wil je als ondernemer een duurzame samenleving bevorden? Ben je op zoek naar een eerlijke goede broterham?
Vooral voor vernieuwers zijn er kansen.

EIGEN INITIATIEVEN