evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

MILIEU PROBLE­MEN EN WEI­NIG TOEKOMST­GERICHT BELEID

en het antwoord van de evenwichts­economie

Andere prioriteit,
andere
economie

We zijn allemaal op de hoogte van de milieuproblemen. Bij het thema Vanaf 2040 een omslag wordt in detail uitgewerkt hoe de evenwichts­economie de milieuproblemen in een samenhangend geheel aanpakt.

In dit thema wordt kort aangestipt dat bedrijven en overheden nog altijd niet genoeg doen. Vervolgens wordt bekeken waarom de evenwichts­economie wel het verschil gaat maken.

1. Het verschil tussen zeggen en doen

Bedrijven benadrukken tegenwoordig graag hun betrokkenheid bij het milieu. Er zijn ook heel veel met name kleinere bedrijven die werken vanuit hun passie en verantwoordelijkheid voor het milieu. Als consument krijg je dan al snel het idee dat het wel de goede kant op gaat.

Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse supermarkten en de veestapel, schiet het niet echt op. [1] [2]

Een deel van de bedrijven zeggen duurzaam te zijn. Maar als beter kijkt naar hun beloften dan lijkt het alsof ze niet echt doen wat ze beloven.
Dit wordt ook wel greenwashing genoemd. [3]
En onze regeringen wekken de indruk dat zij de milieuproblemen wel kunnen beheersen.

Harde getallen geven een heel ander beeld.
De CO2 uitstoot in Nederland bijvoorbeeld blijft stijgen, ondanks de geringe economische groei. [4]
De effecten van het klimaatverdrag van Parijs 2015 zijn in 2018 al redelijk duidelijk. Het halen van de zelfgestelde norm wordt moeilijk. [5]
De afspraken zijn spectaculair, maar ondanks het accoord komt de wereld waarschijnlijk toch nog in grote problemen.

2. Het alternatief van de evenwichts­economie

Bij het thema Vanaf 2040 een omslag wordt gekeken naar een heel scala aan problemen die naast de milieuproblemen op ons afkomen. Daar wordt ook in detail ingegaan op waarom de evenwichts­economie bijzonder geschikt is om in deze mix van problemen een uitweg te vinden.
Hier beperken we ons hier tot de zorg voor onze aarde.

De evenwichts­economie kan en zal wel prioriteit geven aan milieuproblemen
In de vrije­markt­economie zijn de spelregels gericht op winst maken. Om winst te maken, moet je je producten goed verkopen en daar hoort aandacht voor het milieu tegenwoordig bij. Aandacht voor het milieu behoort echter niet tot de spelregels van de vrije­mark­economie.

Natuurlijk zijn er ook veel bedrijven echt bezig met het milieu. Maar ook bedrijven die wel werken aan milieuverbetering pakken alleen datgene op waarmee winst te maken valt.

Omdat in de evenwichts­economie de focus niet ligt op winst kan de evenwichts­economie het milieu hoog op de agenda zetten. Het ontbreken van winstfocus bij organisaties in de evenwichts­economie wordt toegelicht bij het thema Organisaties in handen van gemeenschap.
De grootschalige, langdurige samenwerking tussen mensen en organisaties in de evenwichts­economie is alleen mogelijk als men investeert in elkaar en elkaars toekomst. Daardoor ligt in de evenwichts­economie de focus op de lange termijn.

Samenwerking, de focus op de lange termijn in combinatie met het feit dat burgers de gang van zaken bepalen in hun eigen lokaal economisch systeem maakt dat men zich focuss op duurzaamheid en het voorkomen van milieuproblemen.

Uiteindelijk zijn het de consumenten die een omkeer in de vernietiging van ons milieu zullen moeten bewerkstelligen. Waarom consumenten in de evenwichts­economie deze omslag wel zullen maken, wordt toegelicht in Consument gaat anders denken.
De evenwichts­economie kan snel groeien en vormt daarom wereldwijd een alternatief
Omdat milieuproblemen wereldwijd aangepakt moeten worden, moet er ook wereldwijd gewerkt worden aan oplossingen. Groei van bedrijven -de groei die ons beeld over groei vormt- wordt bereikt doordat een bedrijf/multinational nieuwe vestigingen bouwt of overnames pleegt. Dat gaat relatief langzaam.

Langzaam in vergelijking met de evenwichts­economie. De groei van de evenwichts­economie is namelijk niet gebaseerd op kapitaal maar op een plan. Een plan dat overal ter wereld door verschillende mensen/gemeenschappen parallel kan worden uitgevoerd. Zij zijn met elkaar verbonden omdat ze volgens hetzelfde plan werken.
De evenwichts­economie kan zodoende wereldwijd op allerlei plaatsen tegelijk groeien. Dit wordt tegelicht bij het thema Snelle mondiale groei.

Referenties

Hoe langzaam mag het gaan met groei duurzaamheid bij supermarkten?
Groei van de veestapel jarenlang niet duurzaam
Greenwashing
CO2 uitstoot neemt weer toe vanaf 2014 als de economie iets begint aan te trekken blijkt uit publicaties CBS
In 2018 gaan we al richting de 3 graden
[1] Hoe langzaam mag het gaan?
[2] Groei van de veestapel niet duurzaam
Uitzending tv programma Zembla: De topsporters van de melkindustrie, 27-5-2015
Door stijging aantal koeien, varkens en pluimvee wordt de fosfaat­limiet in Nederland overschreden
[3] De groene beloften van grote bedrijven langs de meetlat, de Volkskrant 10 nov 2021
Toelichting greenwashing op Wikipedia
[4] CBS: CO2-uitstoot neemt licht toe in vierde kwartaal 2015
CBS: CO2-uitstoot stijgt licht door groei productie, derde kwartaal van 2014
CBS: Lagere uitstoot broeikasgassen 2012 ondanks winterkou
CBS: Minder broeikasgassen 2011 door zachte winter en economische crisis
[5] In 2018 gaan we al richting de 3 graden.