evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

VAN BEDRIJF NAAR ORGANISATIE

Ook bestaande bedrijven kunnen zich -al dan wel niet op verzoek van hun klanten- omvormen tot een organisatie.

Naar
openheid
en
eerlijkheid

Bij het lokaal groeien van de evenwichts economie wordt afgewogen of producten waar de lokale economie behoefte aan heeft zullen worden gemaakt door nieuw op te richten organisaties of dat bestaande bedrijven geneigd zijn zich om te vormen tot een organisatie.
Vanuit de evenwichts economie heeft het uiteraard de voorkeur om het verloren laten gaan van menselijk kapitaal, bruikbare gebouwen en machines zo veel mogelijk te voorkomen. Veel zal afhangen van de bereid van het betreffende bedrijf om mee te werken.

Voor een bedrijf of multinational kan een overstap naar de evenwichts economie voordelig uitpakken, zoals we zullen zien. Zij zullen mogelijk uit eigen beweging voor kiezen voor het toetreden tot de evenwichts economie.

1. Kleinere duurzame bedrijven zijn al verwant met de evenwichts economie

Voor kleine bedrijven waarvan de lokale eigenaar toch al een duurzame instelling heeft kan de overstap naar de evenwichts economie veel voordelen bieden.
De ondernemer geeft wel de zeggenschap over zijn bedrijf over aan zijn klanten, ook wel de lokale gemeenschap. Maar in de praktijk zal de koers van de organisatie gelijk blijven omdat een duurzame ondernemer en zijn klanten zeer waarschijnlijk op een lijn zitten.

Mogelijk dat panden en andere kapitaalgoederen geleidelijk aan meer in het bezit gaan komen van de lokale gemeenschap middels Local funding of, als de evenwichts economie al wat groter is, door de Beheer Organisatie. Omdat de ondernemer/eigenaar waarschijnlijk een hypotheek heeft zal deze overgang niet zo'n grote verandering voor hem betekenen.

Ook zal het salaris dat de ondernemer haalt zijn onderneming in de nieuwe vorm waarschijnlijk ongewijzigd blijven. De zeggenschap van de lokale gemeenschap verandert daar niets aan. Bij het overkoepelend thema Aktief als ondernemer wordt hierop verder ingegaan.

2. Duurzame ondernemers gaan er alleen maar op vooruit

Ook kan een bedrijf er zelf voor kiezen om als er voldoende klanten zijn bedrijf uit eigen beweging te laten toetreden tot de evenwichts economie.

Het motief van de toeleverancier zou kunnen zijn om beter maatschappelijk verantwoord oftewel duurzaam te kunnen ondernemen. De ev ec is hierop uiteraard helemaal ingericht. In het overkoepelend thema Aktief als ondernemer verderop komt dit aspect wat uitvoeriger aan bod.

Bij het submenu Economisch voordeel onder het menu Hoe begin ik? wordt toegelicht dat dit ook voor de ondernemer voordelen kan bieden op het gebied van innovatie. Hij zich veel meer kan richten op het maken van een goed product. De ondernemer hoeft niet meer bezig te zijn met reclame en concurrentie, hetgeen een groot deel van zijn tijd in beslag neemt in de vrije markteconomie.
Sterker nog hij kan rekenen op samenwerking met organisaties elders die zijn organisatie ondersteunen.

Daarom lijkt voor kleinere duurzame ondernemingen de overstap van bedrijf naar organisatie een logische overstap.

3. Grotere bedrijven en multinationals hebben veel andere belangen

Weerstand bij grote bedrijven en multinationals
Grotere bedrijven en multinationals zullen weerstand hebben tegen een overstap. Eigenaren, aandeelhouders of participanten in een andere vorm rekenen op rendement op hun geïnvesteerd kapitaal. Ook zullen multinationals hun machtsbasis niet graag opgeven.
Bij het thema verderop Transformatiefase wordt dieper ingegaan op de krachten die hierbij een rol spelen.

Het merendeel van de grote bedrijven en multinationals kan en zal pas overgaan naar de evenwichts economie als het echt niet anders kan. Dan moet het duidelijk zijn dat in een of meerdere regio's zoveel klanten zijn toegetreden tot de evenwichts economie dat het risico bestaat dat zij daar in de toekomst daar geen lonende afzetmarkt meer zullen hebben. Overgang naar de evenwichts economie voor een deel van de organisatie zouden zij dan kunnen overwegen.

Ook zou het voordeleiger kunnen zijn om over te gaan in de evenwichts economie omdat het kwijtraken van een aanzienlijke afzetmarkt betekent dat de kosten gemaakt voor de productie-infrastuctuur (gebouwen, machines, know how) voor een deel voor niets gedaan zijn.
Het behoud van voldoende schaalgrootte zou een rol kunnen spelen. En bij die overweging kan bijvoorbeeld het verkrijgen van een duurzaamheids imago een rol spelen.
Concrete stappen bij overgang van multinational naar organisatie
Over de overgang van een multinational naar de evenwichts economie is veel te zeggen. Hier worden de belangrijkste aspecten globaal besproken.
Stapgewijs moet dat deel van de multinational dat overgaat naar de evenwichts economie telkens meer gaan voldoen aan de Richtlijnen van de evenwichts economie.

Bij het overkoepelend thema Bij voorkeur lokale banden en het daarop volgende thema Organisaties vervangen bedrijven is al toegelicht aan welke richtlijnen de dat deel van het bedrijf dat onderdeel gaat uitmaken van de evenwichts economie voldoet.

Essentieel bij de overgang naar de evenwichts economie is de overdracht van de beslissingsbevoegdheid van de concernleiding naar de gemeenschappen waarvoor geproduceerd wordt, dan wel de consumenten. Dat betekent dat de Beheer Organisatie, de Verbindende Organisatie en de Handhavende Organisatie de gang van zaken in het concern gaan afstemmen op de belangen van de consumenten.

Zo zijn er veel zaken die geregeld moeten worden in zo'n proces. Gebruik van know how, intellectueel eigendom of patenten binnen dat deel van de multinational dat omgevormd wordt tot een organisatie is iets waarover gepraat gaat worden.
Het toestaan van gebruik ervan in de nieuwe organisatie hoeft geen bedreiging te zijn voor de multinational aangezien een organisatie geen expansiedrift en geen concurrentiedrang heeft. Een organisatie heeft namelijk een vaste klantenkring.
Ook voor de overgang van de roerende en onroerende goederen naar de gemeenschappen moeten regelingen getroffen worden.