evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

TIJDS­PAD ONTWIKKE­LINGEN even­wichts eco­nomie

Met welke snelheid vinden de veranderingen richting even­wichts eco­nomie plaats?
Op basis van de economische onderbouwingen hierboven is het mogelijk een globale inschatting hiervan te maken.