evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

ECONOMISCHE PROBLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

Keuze
voor
kwaliteit

1. Consequenties van de keuzes van de consument

Bestedingen in supermarkten, online en stenen winkels, het succes van Zeeman, Wibra, Action, Op=Op en al eerder Schlecker laten de trend zien dat een grote groep consumenten gaat voor goedkoop. De keuzes van de consumenten worden sterk beïnvloed door reclameboodschappen als 'Let op de kleintjes', 'Wast een berg kost een beetje', 'Altijd voordelig' en 'Ik ben toch niet gek'.

Door voor goedkoop te kiezen wordt ook vaker gekozen voor de mindere producten. Deze producten gaan sneller kapot en zorgen dus voor meer verspilling, zijn gemaakt tegen een laag loon met minder aandacht voor het milieu. En omdat ze in lage­lonen­landen gemaakt worden, verdwijnt werkgelegenheid bij ons. Bovendien kunnen de goedkopere producten die nog hier gemaakt worden alleen concurreren als de loonkosten laag zijn. Minder productie in eigen land en lage lonen zorgen er ook voor dat de consument minder te besteden heeft. Onze economie functioneert onder andere hierdoor duidelijk niet optimaal.

TV programma 'Zondag met Lubach' 1-12-2019, onderwerp Chinese webshops

2. De sleutel ligt bij een andere instelling van de consument

Professor Jonathan Holslag houdt in het tv-programma 'Europese smaak als wapen' een vurig pleidooi voor kwaliteitsproducten, gemaakt door mensen die trots zijn op hun vakmanschap. [1]

China en ook de VS proberen de Europese bevolking veslaafd te maken aan hun goedkope producten, volgens Holslag. Waarom zouden we matige producten van elders importeren? Oosterijk, naast Denemarken, is er in geslaagd om meer banen te creëren in de maakindustrie. Een maakindustrie waarin kwaliteitsproducten gemaakt worden. In deze landen is het welbevinden hoog. Hoe komt dat? In die landen heb je consumenten die willen investeren in duurzaamheid. Zij willen kwaliteitsproducten.
De vraag naar kwaliteitsproducten draagt bij aan een economie die het tijdens de crisis in vergelijking met de rest van Europa veel beter doet. [2] [3]


Holslag vindt dat we ons weer moeten realiseren dat onze keuzes als consument en als mens belangrijk zijn. Hij denkt dat de consument weer moet gaan voor kwaliteit, lokaal, duurzaam. En hij erkent dat hij geen pasklare oplossing heeft.

Het grote probleem is dat de consument die gebombardeerd wordt met allerlei reclameboodschappen die in essentie het tegendeel van duurzaamheid verkondigen.
Europese smaak als wapen
Door de Europese consument te laten terugkeren naar onze eigen kwaliteit en smaak hebben we de mogelijkheid onze economieën weer te laten opbloeien.

3. De evenwichts­economie heeft een duidelijk traject dat de consument begeleidt naar de keuze voor eerlijke, duurzame producten

Holtzman heeft natuurlijk gelijk, de sleutel ligt bij de consument. Maar in een economisch systeem waar wij onze arbeid verkopen om met de opbrengsten daarvan te kunnen consumeren en waar de laagste prijs de norm is, kan de consument zijn gedrag niet veranderen.

De evenwichts­economie richt het economisch systeem zo in dat we gemeenschappelijk kunnen afspreken wat voor werk we kunnen en willen doen, zodat we krijgen waar we behoefte aan hebben. Prijs speelt daarbij een ondergeschikte rol. Zie Werkverdeling.
Hierdoor komt de economie in een opwaartse spiraal waarbij de balans tussen werk, privé en behoeften telkens meer in evenwicht komt. Een groot voordeel is dat de evenwichts­economie zo is ingericht dat we veel minder werk hoeven te verrichten om aan onze echte behoeften te kunnen voldoen. Dit wordt toegelicht bij de thema's Over 20 jaar de helft van de huidige banen weg, Werk over iedereen, Iedereen werkt in de reële economie. Hierdoor krijgen we ook ruimte voor een belangrijke behoefte: persoonlijke ontwikkeling. Zie Alleen nuttige economische activiteiten.

Door de andere strucuur van het economisch stelsel gaat de consument ook anders denken. Dit wordt uitgebreid toegelicht in Consument gaat anders denken. Hij gaat niet meer voor de laagste prijs maar is gericht op duurzaamheid.

De richting waarin Holslag denkt, komt sterk overeen met de richting die de evenwichts­economie kiest. De maakindustrie, die in Oostenrijk en Denemarken zo succesvol is, vormt ook een belangrijk onderdeel van de evenwichts­economie. De evenwichts­economie kent namelijk alleen een reële economie, waarvan de maakindustie een belangrijk onderdeel is. Zie Werkverdeling Daarnaast is de evenwichts­economie gericht op kwaliteit, lokaal en duurzaam.

De groei van de evenwichts­economie is globaal beschreven bij Hoe groeit de evenwichts­economie? Bij die groei gaan de consumenten/deelnemers verschuiven van het 'laagste prijs' koopgedrag naar duurzaam koopgedrag. De bovenbeschreven elementen van de economische structuur ondersteunen deze overgang. Daarnaast zal er gedragsbeïnvloeding van de grote groep consumenten plaatsvinden door de (eerste) deelnemers die hun koopgedrag zelf kunnen aanpassen. Hoe deze gedragsbeïnvloeding werkt, wordt beschreven bij het submenu Hoe activeer ik anderen?.

Referenties

Ideeën van Jonathan Holslag in documentaires op Vara en VPRO website.
De sterke economie van Denemarken.
Wikipedia pagina over de sterke economie van Australië
[1] Documentaire 'Europese smaak als wapen' op VPRO website.
Europa heeft een unieke onverslaanbare kracht. Een kracht die we als vanzelfsprekend ervaren. Smaak en kwaliteit. Terwijl wij ons laten overstromen met de rommelproducten uit China en de rest van de wereld, koopt de rest van de wereld onze kwaliteit en smaak; BMW’s, horloges uit Zwitserland, jurken uit Parijs, tasjes uit Italië of hightech producten uit Eindhoven.
Door de Europese consument te laten terugkeren naar onze eigen kwaliteit en smaak hebben we de mogelijkheid onze economieën weer te laten opbloeien

Documentaire 'Niet bang genoeg' en 'de kacht van het paradijs' van Jonathan Holslag, 2014 op de Vara website.
We dreigen overspoeld te worden door straatarme migranten, we worden ingehaald door nieuwe economiën als China en India, extremisten staan aan de poort te rammelen, maar wij maken ons niet druk, behalve om onze vakanties en werktijden dan. En onze politici net zo
[2] Economie Denemarken.
Met de andere Scandinavische landen behoort Denemarken tot de welvarendste staten ter wereld. Het heeft een hoog besteedbaar inkomen naast een goed stelsel van sociale voorzieningen
[3] Wikipedia pagina over de sterke economie van Australië