evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

SOCIALE EN MAAT­SCHAP­PE­LIJ­KE PRO­BLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

Macht van
de top naar
de basis

1. Misstanden worden niet rechtgezet

Extreem hoge salarissen en bonussen komen overal voor waar veel kapitaal in omloop is. [1]
De relatie tussen prestaties en beloning is niet meer duidelijk. En er gebeurt weinig om deze situatie te verbeteren.
Zomaar wat voorbeelden
Europese banken blijven creatieve manieren zoals ‘toeslagen’ vinden om de bonuslimiet te omzeilen. [2]
Het Europese parlement is één van de weinige plekken ter wereld waar het netto salaris hoger is dan het bruto salaris. [3]
En ook pensioenfondsen blijven royaal met bonussen, ook al is dit niet altijd te rechtvaardigen met geleverde prestaties. [4]


Het bedrijfsleven heeft ook een lange traditie als het gaat om frauduleus gedrag.
Een groot probleem in Nederland zijn bijvoorbeeld de woekerpolissen.
In Nederland kunnen de problemen met woekerpolissen maar moeizaam worden opgelost. De verantwoordelijke maatschappijen kijken alleen naar hun eigen belang. [5]

We hebben we in Nederland affaires gehad bij de bedrijven SBM-offshore, Ordina, Ballast-Nedam, BAM en Fugro. Het betreft veelal omkopingsschandalen. [6]
Ook bij de echte grote jongens in de computerbranche wordt met smeergeld gewerkt. [7]

De vier grote accountantskantoren KPMG, PwC, EY en Deloitte zijn heel lang bezig om intern orde op zaken te stellen. Ze voeren hun taken, het controleren en goedkeuren van de boeken van bedrijven, niet goed uit. [8]
En het lijkt alsof de top van deze bedrijven hier niet snel lering uit trekken. Deze onregelmatigheden dateren namelijk al van voor 2001. [9]


Natuurlijk kunnen we ons allemaal nog de Panama Papers herinneren: Veel van 'onze' rijken -we hebben het ook over bekende Nederlanders en Belgen- ontduiken belasting via dit soort belasting paradijzen. En na Panama Papers zou je denken dat dit men zich ervan bewust is dat soort constructies niet kunnen. Toch worden drie jaar later in 2021 malversaties op een nog grotere schaal ontdekt. De Panama Papers betrof namelijk een bedrijf. De Pandora Papers gaan over 14 bedrijven in belastingparadijzen. [9b]


Ook verdienen banken en superrijken in heel Europa tot op de dag van vandaag op een andere illegale manier veel geld. Dit doen zij door illegaal belastinggeld te vorderen van overheden via schimmige constructies. [10]
Rijkdom en macht stimuleert frauduleus gedrag
Misstanden worden veroorzaakt door mensen aan de top. [11]
Zij zetten de maatschappelijke en economische regels naar hun hand en benadelen daarmee de rest van de bevolking. Dit wordt toelicht in de TED talk van Paul Piff: 'Does money make you mean?'.
Paul Piff: Does money make you mean?

2. In de evenwichts­economie zit de macht niet aan de top maar aan de basis

Uit het onderzoek van Paul Piff hierboven blijkt dat u zich waarschijnlijk hetzelfde zou gedragen als de 'graaiende topmanager' als u zich in die positie zou bevinden.

Macht naar de lokale gemeenschap
De evenwichts­economie kent geen functies die het bevorderen dat mensen dit soort gedrag gaan vertonen. Er zijn geen kleine groepjes mensen aan de top die ongestoord en ongecontroleerd hun gang kunnen gaan. Iedereen moet rekenschap afleggen aan de lokale samenleving waaraan geleverd wordt. En iedereen kan door deze lokale samenleving op de vingers getikt worden.
Minder machtsconcentratie door lokalere organisatie
Ook zijn grote machtsconcentraties onmogelijk omdat in de evenwichts­economie alles zoveel mogelijk lokaal georganiseerd is. Natuurlijk wordt daarbij bekeken bij welke minimale grootte het geheel nog kostenefficiënt is, maar multinationals komen in het economisch systeem van de evenwichts­economie nauwelijks voor.
Praktische invulling
Dat deze misstanden in de evenwichts­economie nauwelijks voorkomen, ligt aan het feit dat alle bedrijven - in de evenwichts economie organisaties genoemd - volkomen transparant zijn en gestuurd worden door de lokale consumenten waaraan zij leveren. (Organisaties in handen van gemeenschap, Inspectie & sturing & innovatie)
Rond deze sturing door consumenten, een essentieel onderdeel van de evenwichts­economie, is een complete ondersteunende structuur aanwezig. Door deze structuur heeft de lokale samenleving inzicht op wat er gebeurt in de gemeenschap en haar organisaties, ook op wat werknemers doen. Er wordt ook gekeken naar frauduleus of incorrect gedrag. En er wordt op gecorrigeerd.
Bij de thema's Samenwerking en verbinding zoeken en Ontstaan sociale cohesie. wordt toegelicht waarom burgers zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor het geheel.

3. In de evenwichts­economie zijn schimmige constructies om op onwettige manier geld te verdienen onmogelijk

Privépersonen en organisaties zijn niet in staat om hun geld te steken in schimmige constructies om ten koste van anderen geld te verdienen. Hun geld wordt namelijk beheerd door een Beheer organisatie. En een Beheer organisatie heeft als doel om de gemeenschap als geheel te dienen. Deze gemeenschap is niet gediend met oneerlijke voordelen voor enkelen, maar een eerlijke behandeling van iedereen.

Referenties

Uitgebreide toelichting op de bonus cultuur in wikipedia
Het kat-en-muisspel tussen Europa en banken over bonussen
De filmreportage 'de kip met de gouden eieren'van Canvas
Pensioenfondsen blijven royaal met bonussen
Verzekeraar Reaal misleidt zijn klanten
SBM-offshore verbergt steekpenningen met kleiner schandaal
Omkoopschandalen in de IT
Wat te doen aan de schandalen met accountants?
Het roer moet nu echt om bij de accountants
Na Panama papers de Pandora papers
Onderzoek naar hoe veel belasting geld illegaal aan Europese landen onttrokken wordt door supperrijken, banken en advocaten
Onderzoek naar fraude en corruptie in Nederland
[1] Uitgebreide toelichting op de bonus cultuur in wikipedia
[2] Het kat-en-muisspel tussen Europa en banken over bonussen
[3] De filmreportage 'de kip met de gouden eieren' van Canvas
[4] Pensioenfondsen blijven royaal met bonussen
[5] De reportage van EenVandaag november 2014 kies 'Verzekeraar Reaal misleidt zijn klanten'
[6] SBM-offshore verbergt steekpenningen met kleiner schandaal
[7] Omkoopschandalen in de IT
[8] Wat te doen aan de schandalen met accountants?
[9] Het roer moet nu echt om bij de accountants
[9b] 150 Milliarden Euro Schaden (Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte), Tagesschau 21-10-2021
Pandora Papers leggen de offshoreconstructies van wereldleiders bloot, De Tijd 3 oktober 2021
Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful, the Guardian 3 oktober 2021
Nederlandse topbankiers zijn actief in het belastingparadijs, Trouw 3 oktober 2021
[10] Gigantisch bedrog van Europese overheden door op een illegale manier belasting op beleggingen 'terug te vorderen' van de staat. Bij dit bedrog zijn veel Europese banken, veel tussenpersonen en veel superrijken betrokken.
In de financiële wereld worden de gebruikte constructies Cum cum en Cum ex genoemd.
Jahrhundertcoup: Angrif auf Europas Steuerzahler, Panorama ARD 18-10-2018
The Cum ex files, a cross border investigation, Wie Banken, Änwelte und Superreichen Europa ausrauben
The Cum ex files, a cross border investigation, Wie Banken, Änwelte und Superreichen Europa ausrauben
[11] Bart Koning met zijn boek Vriendjespolitiek: Fraude en curruptie in Nederland uit 2018
In zijn onderzoek naar Fraude en curruptie in Nederland concludeert de schrijver Bart Koning dat zonnekoning gedrag een terugkerend verschijnsel is bij de vele Nederlandse affaires. Schuldigen zijn vaak eerst capabele bestuurders die eenmaal in topposities geen tegenspraak meer dulden en ontoelaatbaar gedrag gaan vertonen. Met name in Nederland zijn veel van dit soort bestuurders.
VPRO documentaire naar aanleiding van het boek Vriendjespolitiek: Fraude en curruptie in Nederland
Artikel met dezelfde strekking van Bart de Koning in Follow the money
Interview met Bart Konings op BNR Hemmen 17-7-2018 naar aanleiding van zijn boek, het voorlaatste onderwerp in het radio uur

Mensen met macht denken voelen anders dan mensen zonder macht Hemmen 17-7-2018
De corrumperende effecten van macht, door Joris Lammers, 20 juni 2011