evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Een economisch systeem dat dienstbaar is aan de mens en niet andersom

In de even­wichts­eco­nomie hebben burgers zeggenschap over hun lokale economisch systeem.
Niet alle burgers zijn in staat om te bepalen hoe je een economisch systeem praktisch laat werken. De even­wichts­eco­nomie wordt daarom zo georganiseerd dat hun wensen en bijdragen worden vertaald naar een werkend economisch systeem.

Door het economisch systeem op deze manier te organiseren blijkt dat veel activiteiten die wel noodzakelijk zijn in de vrijemarkteconomie feitelijk overbodig zijn. De 'ruimte' die hierdoor ontstaat wordt benut om het economisch systeem nog meer te organiseren rond het welzijn van mensen.

Meer weten ...

Zeggen­schap over en onder­steu­ning bij het aan­stu­ren van de lokale economie

Volgens welke principes functioneert een samenleving in de even­wichts­eco­nomie?

creëren van een aantrekkelijk economisch systeem

Door principieel te kiezen voor uitsluitend zinvolle economische activiteiten gaat het economisch systeem optimaal functioneren.

Evenwicht in eco­nomie, samen­leving en milieu, ook in de toekomst

Het woord evenwicht uit even­wichts­eco­nomie duidt aan het in evenwicht brengen van alles wat niet meer in balans of in harmonie is in onze samenlevingen en in ons milieu.

Duidelijke, concrete doelen en richtlijnen

Voor iedereen moet het duidelijk zijn waar de even­wichts­eco­nomie naar toe gaat.