evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Duide­lijke, con­cre­te doe­len en richt­lijnen

Voor iedereen moet het duidelijk zijn waar de even­wichts­eco­nomie naar toe gaat.

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie functioneren.

Bij het menu Richtlijnen zijn de richtlijnen geformuleerd die voor deelnemers en organisaties in de ev ec een leidraad zijn. Hoe meer richtlijnen een deelnemer of organisatie opvolgt hoe meer de deelnemer of organisatie deel uitmaakt van de even­wichts­eco­nomie.

Bij Geleidelijke overgang en ook bij Richtlijnen is ook toegelicht dat het meer deelnemen aan de even­wichts­eco­nomie ook meer voordelen voor de deelnemer oplevert.