evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Evenwicht in economie, samenleving en milieu, ook in de toekomst

Het woord evenwicht uit even­wichts­eco­nomie duidt aan het in evenwicht brengen van alles wat niet meer in balans of in harmonie is in onze samenlevingen en in ons milieu.

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Hoe zijn bovenstaande principes verankerd in de even­wichts­eco­nomie?

In de even­wichts­eco­nomie worden goederen en/of diensten gemaakt en/of verleend door organisaties. Organisaties zijn niet in het bezit van een kleine groep mensen die hun eigen belangen volgen, maar in handen van de lokale gemeenschap. Hierdoor staat de economie ten dienste van de samenleving.

Ook wordt de invloed van mensen vergroot doordat de even­wichts­eco­nomie structureel sociale cohesie en samenwerken bevordert.

Hoe deze invloed van burgers op hun lokale economie in de praktijk werkt wordt toelicht in Werkverdeling.