evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

BROEIT ER WAT?

Er is wereldwijd een onderbuikgevoel dat het anders moet. En er ontstaan alternatieven.
Sluit de evenwichts economie aan bij dit onderbuik­gevoel en de alter­na­tie­ven? Kan de evenwichts economie deze alter­natie­ven onder­steunen?

Wordt gewerkt aan de opmaak

https://www.mo.be/interview/het-goede-nieuws-er-een-plan-voor-een-betere-wereld