evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Zeggen­schap over en onder­steu­ning bij het aan­stu­ren van de lokale economie

Volgens welke principes functioneert een samenleving in de even­wichts­eco­nomie?

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie functioneren.

Banken zijn bedrijven. En de even­wichts­eco­nomie kent geen bedrijven. Goederen en/of diensten worden gemaakt en/of verleend door een organisatie, hetgeen een andere economische structuur oplevert: Organisaties zijn in handen van de lokale gemeenschap. Ook zijn organisaties volkomen transparant naar hun klanten.

De in het oranje blok genoemde lokale niet winstgerichte organisaties die de rol van de financiële instellingen overnemen zijn: de Beheer organisatie en de Monetaire organisatie.

De Beheer organisatie is zo georganiseerd dat zij bevordert dat geld blijft rouleren in de economie, kapitaal niet in de handen van enkelen terecht komt en er geen rendement op kapitaal is.

De Monetaire organisatie heeft hierin slechts een ondersteunende taak. De Monetaire organisatie heeft als belangrijkste functie de samenwerking in de lokale gemeenschap op economisch vlak goed te laten verlopen. Hierop wordt verder ingegaan bij het volgende thema.