evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

ORGANISATIES VOOR STURING, SAMENWERKING EN INNOVATIE

Wordt gewerkt aan de opmaak

Opmaak van 21 okt 21.44 uur.


Er is geen onderscheid gemaakt tussen rechtsspraak en handhaving omdat

1. Dat onderscheid wel nodig is in een vrijemarkteconomie;
In vrije markt resulteert concurrentie in gedrag dat eigen belang dient en dus in de hand moet worden gehouden (samenwerking resulteert in gedrag dat de samenleving dient en vraagt dus niet om correctie),
individualisme in de vorm na 2000 in de vrijemarkt belooft ultime vrijheid van het individu, leven in geïsoleerde eigen sociale groep, zonder rekening te hoeven houden met de ander (samenwerking betekent per definitie dat er rekening wordt gehouden met de ander)

2. Rechtspraak alleen inhoudt dat de overtreder minder of niet kan deelnemen aan de ev ec. De mate waarin wordt weer 'in overleg' met de samenleving bepaald. Rechtspraak is daarom beperkt.

3. Door normen en waarden bij samenwerking en sociale cohesie zal de samenleving mensen veel sneller corrigeren dan dat gebeurt door rechtspraak in de vrijemarkt: de grens waarbij rechtspraak noodzakelijk wordt, wordt niet bereikt.