evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Info foto ▽

Meer zeggenschap


Bron: Meer lokale democratie, meer zeggenschap? ▶
Bron: Flickr ▶
Fotograaf: Maarten ▶
Licentie: Creative Commons License

Een bloeiende economie door lokale samenwerking

Veel problemen en crises zijn het gevolg van handelen uit puur eigen belang, zoals toegelicht in het vorige menuonderdeel.
Kijkend door de bril van de even­wichts­eco­nomie zijn burgers, bedrijven en overheid overmatig veel tijd en geld kwijt met het omgaan met de gevolgen hiervan. Er gaat te veel mis. Dit schaadt uiteindelijk de economie, het leven van mensen en de Aarde schaadt.

In de even­wichts­eco­nomie wordt handelen in gemeenschappelijk belang, dwz samenwerken, in de economische structuur verankerd.

Alle organisaties gevestigd in een gemeenschap worden namelijk op hoofdlijnen aangestuurd door één verbindende organisatie die het beleid afstemt op het belang van de mensen in de gemeenschap. Deze verbindende organisatie vertaalt hetgeen er speelt binnen de gemeenschap in beleid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over behoefte aan werk, producten of diensten.

De burgers geven deze samenwerking vorm doordat zij actief zijn in hun organisaties en in hun lokale gemeenschap. Dat houdt ook in dat zij producten en diensten lokaal afnemen.

Ook de financiële instellingen van de even­wichts­eco­nomie dienen met hun beleid uitsluitend het belang van hun gemeenschap. Zij hebben controle over de lokale economie en zorgen dat deze bloeit.
Overigens is de economische bewegingsvrijheid hierbij groot omdat het economisch systeem efficiënt is. Zo liggen de prijzen veel lager dan in de vrije­markt­economie.

Wereldwijd economische stabiliteit door globale samenwerking

Een economisch systeem kan alleen echt stabiel zijn als andere economieën dat ook zijn. Als elders in de wereld onrecht of instabiliteit heerst dan heeft dat ook zijn weerslag op de eigen economie.

Omdat de even­wichts­econo­mie -eenmaal op een plaats draaiend- veel mensen zal aanspreken en relatief eenvoudig op gang kan komen, heeft het de potentie om te groeien tot een wereldwijd vertakt economisch systeem.

Dit wereldwijde systeem zorgt lokaal voor stabiliteit zoals we gezien hebben, maar bevordert ook globaal economische stabiliteit. Regio's die met elkaar handelen zien er namelijk op toe dat regio's met achterstanden kunnen opbloeien. Handelspartners streven naar het versterken van elkaars economische systemen omdat ze daar allemaal voordeel bij hebben.
En doordat regio's elkaar niet benadelen maar elkaar zelfs versterken, kunnen ze hierdoor ook niet in een economische crisis geraken.

Meer weten