evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

HOE WERKT HET?
DE PRINCIPES VAN EEN ECONO­MIE 'VOOR ONS' Hoe zou de even­wichts­econo­mie er principieel uit moeten zien?
De nadruk ligt op het helikopter overzicht, de visie.
HET FUNDA­MENT Hoe zit de even­wichts­econo­mie op lo­kaal niveau in elkaar?
Welke structuren zijn er?
HOE GROEIT DE EVEN­WICHTS­ECO­NO­MIE? Waarom kan groei relatief eenvoudig op gang kan komen?
En waarom leidt dit ook tot een andere samenleving en een andere omgang met de aarde?
ECO­NO­MI­SCHE ONDER­BOU­WING Hoe zit de even­wichts­econo­mie op wereldwijd niveau in elkaar?
En waarom is dit eco­no­misch sys­teem sta­biel?
Info foto ▽

Meer zeggenschap


Bron: Meer lokale democratie, meer zeggenschap? ▶
Bron: Flickr ▶
Fotograaf: Maarten ▶
Licentie: Creative Commons License

Een bloeiende economie door lokale samenwerking

Veel problemen en crises zijn het gevolg van handelen uit eigen belang, zoals toegelicht bij het vorige menuonderdeel.
Kijkend door de bril van de even­wichts­eco­nomie zijn burgers, samenlevingen en overheden overmatig veel tijd en geld kwijt met het omgaan met de gevolgen hiervan. Er gaat te veel mis. Dit schaadt de economie, het leven van mensen en de Aarde.

In de even­wichts­eco­nomie wordt handelen in gemeenschappelijk belang, dwz samenwerken, in de economische structuur verankerd.

In een notedop: Bestaanszekerheid voor organisaties doordat zij zo lokaal mogelijk aan een vaste klantenkring leveren. Individu en samenleving sturen op hun beurt m.b.v. een Verbindende Organisatie alle lokale organisaties op hoofdlijnen. Deze samen­wer­kings­struc­tuur levert een sta­bie­le, bloei­ende ecoo­nomie, zoals verderop toegelicht.

Wereldwijd economische stabiliteit door globale samenwerking

Omdat de even­wichts­econo­mie -eenmaal op een plaats draaiend- veel mensen zal aanspreken en relatief eenvoudig op gang kan komen, heeft het de potentie om te groeien tot een wereldwijd vertakt economisch systeem.

Regio's die met elkaar handeldrijven in de even­wichts­eco­nomie zien er op toe dat regio's met achterstanden kunnen opbloeien. Handels­part­ners streven naar het versterken van elkaars econo­miën omdat ze daar alle­maal voor­deel bij hebben. Want doordat regio's elkaar niet bena­delen maar versterken, blijft de globale econ­omie stabiel, zoals verderop toegelicht.