evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

MAATSCHAPPELIJKE UIT­DAGING: DE ARBEIDS­MARKT

De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een revolutie. Wat is het antwoord van de evenwichts­economie?

Stel niet
geld maar
werk
centraal

Sinds de crisis van 2007 lijkt er iets ingrijpend veranderd te zijn in onze economie. Dat heeft zoals we zullen zien ook effect op de arbeidsmarkt.

De evenwichts­economie heeft geen behoefte aan economische groei en kan desondanks toch de werkloosheid aanpakken. Hoe dat kan zal hieronder globaal worden toegelicht.

1. Zullen er in de toekomst weer voldoende goed betaalde banen zijn?

Door technische ontwikkelingen, met name op gebied van ICT en robottechnologie, zullen binnen tientallen jaren veel van de huidige banen verdwijnen. [1] [2] [3]
Welke potentie de robottechnologie zou kunnen hebben, wordt duidelijk gemaakt in de video 'Humans Need Not Apply'.
'Humans Need Not Apply'

Er zijn genoeg economen die ervan overtuigd zijn dat de vergaande automatisering in de toekomst genoeg banen gaat opleveren. De industrialisatie van de 19-de eeuw heeft tenslotte ook genoeg banen opgeleverd en veel welvaart gebracht, is hun redenatie.

Wat we tegenwoordig al in rijke landen zien, is dat de lonen gecorrigeerd voor de kosten van levensonderhoud voor typische werkmensen zeker niet toenemen.
Als het mogelijk is om heel vergaande automatisering in te voeren, zullen bedrijven dat niet laten en zal de werkloosheid verder toenemen. We kennen tal van voorbeelden. [4] [5] [6]


Dit leidt ertoe dat aan de bedrijvenkant en door welgestelden winst kan worden blijven gemaakt terwijl de middenklasse en de armen steeds verder wegzakken.
De overheid hoopt dat er toch voldoende nieuwe goed betaalde banen kunnen onstaan in de toekomst. [7]

De vraag is of die banen er wel kunnen komen, want wie kan betalen voor de nieuwe producten of diensten die door de nieuwe banen zouden ontstaan? Dat kan in de toekomst alleen een kleinere groep van welgestelden. De middenklasse en de lagere klasse vervallen nu al steeds meer in de armoede. En deze welgestelden hebben niet zoveel behoefte aan nieuwe goederen en diensten dat grote delen van de middenklasse en armen daarvan zouden kunnen profiteren.

Het is daarom waarschijnlijk dat grote delen van de bevolking niet meer werkzaam kunnen zijn. [8] [9]

2. In de evenwichts­economie kan werk en inkomen wel evenwichtig verdeeld worden

Een economische structuur waarin eerlijke werkverdeling en salarisopbouw vanzelfsprekend is
Toch is de oplossing natuurlijk vrij simpel: werk in deeltijd, verdeel alle werk zó dat iedereen kan participeren en zorg voor een evenwichtige verdeling van lonen. In de vrije­markt­econmie werkt dat niet, zoals we hierboven gezien hebben.

De evenwichts­economie heeft Een bloeiende economie waarin eerlijke werkverdeling en eerlijke loon zijn verankerd. Het systeem is zo flexibel dat door de nieuwe ontwikkelingen bij automatisering of robotisering probleemloos toegepast kunnen worden in de economie, zonder dat bevolkingsgroepen in de knel komen. Bij het thema Flexibele organisaties en arbeidsmarkt wordt toegelicht hoe dit in zijn werk gaat.
Geen overbodige nieuwe banen of producten
Zoals al bij het thema Door keuzes economisch beter af wordt toegelicht, zullen in de evenwichts­economie geen banen ontstaan die producten of diensten opleveren waar de consument niet direct iets aan heeft.
Mogelijke nieuwe beroepsgroepen die niets te maken hebben met de reële economie, zoals in het verleden de financiële sector, leveren geen echte bijdrage aan ons welzijn. Zij zullen niet ontstaan in de evenwichts­economie, zoals toegelicht in Iedereen werkt in de reële economie.

Korter werken levert de hele samenleving veel meer welzijn op.

Referenties

Robotisering kost tot 3 miljoen banen
De gevolgen van automatisering voor de werkgelegenheid
Arbeidsmarkt niet voorbereid op de toekomst
1 op de 3 banen bij banken weg
De automatisering bedreigt de hele middenklasse
Minimum-wage offensive could speed arrival of robot-powered restaurants
Voor veel mensen is er in de toekomst geen betaald werk
Artikel in The Economist over bedreigingen door een nieuwe automatiseringsgolf
Gewoon een goede baan? Vergeet het: je wordt arm of rijk
[1] Robotisering kost tot 3 miljoen banen
[2] De gevolgen van automatisering voor de werkgelegenheid
[3] Arbeidsmarkt niet voorbereid op de toekomst
[4] 1 op de 3 banen bij banken weg
[5] De automatisering bedreigt de hele middenklasse
[6] Minimum-wage offensive could speed arrival of robot-powered restaurants
[7] Voor veel mensen is er in de toekomst geen betaald werk
[8] Artikel in The Economist 'The onrushing wave'.
Opvallend genoeg zet het liberale weekblad The Economist vraagtekens bij een nieuwe golf van automatisering in de komende decennia. De krant ziet opnieuw een bedreiging voor bestaande beroepsgroepen
[9] Gewoon een goede baan? Vergeet het: je wordt arm of rijk