evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

RECLAME & BIG DATA, VEROORZAKER VAN GROEIENDE MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

Kennis
delen
ipv
bezitten

In het voorafgaande thema Reclame kan destructief werken is toegelicht dat reclame, met name digitale reclame, sterk groeit en zal blijven groeien.
De grootste investering vinden echter plaats in big data.

1. Reclame & big data gaat de samenleving in de toekomst domineren

Hoe vrij zijn we eigenlijk in de keuzes die we maken? De consument heeft veel keuzes. Maar iedere keuze die we maken, wordt beïnvloed door reclame. We worden niet gedwongen om een bepaalde keuze te maken maar wel heel slim verleid.

Consumenten worden verleid tot kopen met een heel arsenaal strategieën. In de toekomst zullen die technieken steeds beter worden. Onderstaande korte video 'Future Of Marketing' maakt duidelijk dat de marketeers massaal bezig zijn met het effctiever maken van deze verleidings­strategieën.

Future Of Marketing

Iemand helpen door hem altijd en overal te informeren over producten die voor hem interessant zouden kunnen zijn, zoals marketeers beweren, is uiteraard heel nobel. De realiteit is echter dat bedrijven deze technieken ook gebruiken om zoveel mogelijk producten te verkopen, ongeacht of er echt behoefte aan is en ongeacht of het product geschikt is voor de klant.

De praktijk is tegenwoordig dat bedrijven een profiel van individuen maken door ze te volgen via verschillende platformen. De technieken hiervoor worden steeds beter. [1] [2]
TV programma VPR Tegenlicht, 27-10-2019, onderwerp De grote dataroof

Dit soort informatie, soms met naam, wordt verkocht. Dit is een groeiende trend. Als je de 'logica van de vrije markt' volgt, is de verwachting dat reclame telkens efficiënter wordt. We zullen telkens slimmer benaderd worden. Het oneerlijke is dat de meeste mensen niet goed weten dat ze op een heel uitgekiende manier overgehaald worden om te kopen.

Als de trend doorzet, zal alles wat van iemand bekend is worden opgeslagen. Google is op dat gebied op dit moment de koploper. De interessante Duitstalige reportage 'Die Geheime Macht von Google' van het programma Die Story im Ersten wijst op de schaduwkant van Google: "Google is tegenwoordig meer dan alleen maar een zoekmachine. Google dringt in telkens meer levensgebieden door en slaat telkens meer data op. Google is een oncontroleerbare macht geworden en maakt daar gebruik van door burgers te beïnvloeden. Drones, zelfrijdende auto's bestuurd met Google technologie, zelflerende thermostaten van Google, gmail, the internet of things, zijn toepassingen waarmee Google in de toekomst telkens meer data van individuen zal gaan opslaan."

Die Story im Ersten: Die geheime Macht von Google
Zondag met Lubach, progamma over de macht van Facebook, 8-4-2018

Facebook gaat gebruikers­gegevens ontvangen van de eerder gekochte bedrijven WhatsApp en Instagram.
Het lijkt logisch dat Facebook en andere sociale media op eenzelfde manier te werk gaan als Google. [3]

2. Reclame & big data gaat onze maatschappij waarschijnlijk destabiliseren

Multinationals, grote internet bedrijven en in hun kielzog investeerders en schaduwbanken zullen steeds meer geld gaan investeren in reclame en big data omdat dat de sleutel tot de macht over consumenten is, zoals we in de vorige paragraaf gezein hebben. Omdat er telkens grotere sommen geld naar deze sector gaan, gaat deze de samenleving sterk beïnvloeden. Waarschijnlijk nog in sterker dan de financiële sector die de maatschappij sterk in haar greep houdt.

Villa Buitenhof, 22 okt 2017: Phillip Blom ligt in toe waarom klimaat verandering, maar zeker ook big data een grote impact zullen hebben op ons leven.

Phillip Blom acht het waarschijnlijk dat een elite, eigenaren van informatie uit big data, oa gebruikt bij reclame, ons leven zal gaan domineren. Zij zullen onze gedachten en ons handelen voor een belangrijk deel gaan bepalen.
Het is ook waarschijnlijk dat een grote deel van de bevolking geen werk zal vinden en geheel afhankelijk is van deze informatie uit big data. Zij zullen een marginaal bestaan gaan leiden in de samenleving, hetgeen waarschijnlijk tot ernstige instabiliteit in onze samenleving zal leiden.

3. In de evenwichts­economie is reclame overbodig en big data dienstbaar

Reclame
Zoals bij Reclame kan destructief werken, paragraaf 4 al toegelicht is, is reclame en marketing overbodig in de evenwichts­economie. Organisaties in de evenwichts­economie zullen dus geen gebruik maken van reclame als middel om consumenten te beïnvloeden.

Organisaties in de evenwichts­economie hebben wel als doel om consumenten goed en transparant voor te lichten. Bij goede voorlichting kan ook horen dat er gebruik wordt gemaakt van kennis over de klant. De technieken beschreven in paragraaf 1. kunnen hier wel degelijk een belangrijke bijdrage aan leveren. Echter omdat organisaties transparant moeten werken en een vaste klantenkring hebben, is manipulatie van consumenten onwaarschijnlijk.

Doordat de even­wichts­eco­nomie geen behoefte heeft aan reclame, komen gigantische hoeveelheden geld vrij die nuttiger besteed kunnen worden (Geen reclame­kosten). De creativiteit en energie van de mensen die werkzaam zouden zijn in de reclame- en marketing­sector komt vrij om een bijdrage te leveren in de reële economie. (Iedereen werkt in de reële economie)
Big data
In de even­wichts­eco­nomie zullen alle producten die van nut zijn voor de samenleving gemaakt worden voor en door de samenleving. Ook de informatie die ontstaat uit software die grote hoeveelheden data -big data- analyseert behoort aan de samenleving toe. De organisaties in de even­wichts­eco­nomie die informatie uit big data halen worden namelijk gestuurd door hun klanten. Hierdoor wordt big data zo gebruikt en de bijbehorende informatie zo gepresenteerd dat gebruikers er uitsluitend voordeel van hebben.

Hierdoor is het niet mogelijk dat informatie en software horende bij big data door een kleine elite voor eigen voordeel wordt gebruikt en grotere delen van de bevolking marginaliseert.

Referenties

Uitgebreide goede video over de aggressieve werking van reclame
Video met vergelijkbare boodschap: Do you really want to be a marketer's wet dream?
Artikel van de NOS: 'Facebook gaat gegevens gebruikers delen met WhatsApp'
[1] 'Big Brother: Have New Advertising Models Become Too Aggressive and Intrusive?'.
Uitgebreide goede video over de aggressieve werking van reclame
[2] Video: Do you really want to be a marketer's wet dream?
[3] Artikel van de NOS: 'Facebook gaat gegevens gebruikers delen met WhatsApp'