evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

RECLAME, VEROORZAKER VAN GROEIENDE MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

Goede voorlichting
in plaats van
reclame

1. Reclame­budgetten blijven stijgen, ook tijdens de crisis

Reclame­budgetten zijn in de laatste tientallen jaren behoorlijk gestegen. De stijging van reclame-uitgaven in de VS is weergegeven in onderstaande grafiek. Overigens zijn de echte uitgaven aan reclame en marketing nog veel hoger omdat de kosten voor het opzetten en uitvoeren van reclame­campagnes niet in de grafiek zijn verwerkt.

staafgrafiek met advertentie-uitgaven in de VS, voor tv en digitaal: Beide stijgen, maar digitaal verreweg het snelst. Google TVvsDigitalspending.gif

2. Reclame gebruikt telkens meer technieken

In de vrije­markt­economie moet ieder bedrijf vechten om zijn producten aan de man te brengen. De 'logica van de vrije markt' is dat bedrijven elkaar telkens harder moeten beconcurreren met reclame om hun marktaandeel uit te breiden of te behouden. Vandaar dat de reclame-uitgaven moeten blijven toenemen.

In deze competitie gaat men telkens verder. Hele onderzoeksteams aan universiteiten en bij bedrijven zijn bezig met steeds geraffineerdere strategieën om de consument telkens meer te laten kopen. Psychologie, marketing, maar ook innovaties in de ICT hebben ervoor gezorgd dat reclame ons leven meer en meer beinvloedt.

3. Reclame is ook destructief

We weten het allemaal eigenlijk wel, maar zijn er ons lang niet altijd van bewust bij het doen van een aankoop: in advertenties wordt gemanipuleerd en gelogen. [1] [2] [3]

Het consumptiepatroon gestimuleerd door reclame heeft een overwegend negatief effect op onze gezondheid.
Goed zichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld welvaartsziekten als kanker, obesitas, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. [4]


Zeker kinderen jonger dan 8 jaar zijn weerloos tegen advertenties. Ongeveer 70% van de reclamezendtijd rond Nederlandse kinderprogramma’s betreft snoep, tussendoortjes en frisdrank.
Onderzoeken tonen aan dat televisiereclame de voorkeur van jonge kinderen voor ongezond eten sterk beïnvloedt. [5] [6] [7]


Onderstaande video geeft een beeld over hoe zeer reclame het leven van Amerikaanse kinderen nu en in de toekomst beïnvloedt. En Amerika is de voorbode van wat ons in Europa te wachten staat.

Consuming Kids: The Commercialization of Childhood

En natuurlijk is reclame belangrijk voor het in stand houden van ons hele productiesysteem in de vrije­markt­economie. Het productiesysteem dat overproductie en milieuvervuiling veroorzaakt. De video 'How Things Work, About Stuff' maakt duidelijk dat de consument zich niet goed bewust is van welk systeem hij deel uit maakt. Reclame creëert een beeld van het product dat totaal niet overeenkomt met de realiteit.
How Things Work, About Stuff

4. In de evenwichts­economie is reclame en marketing overbodig

Burgers bepalen zelf, niet organisaties
Reclame en martketing zijn wapens in een concurrentie­strijd tussen bedrijven. In de evenwichts­economie zijn de organisaties -bedrijven heten organisaties in de evenwichts­economie- niet met elkaar in concurrentie. Omdat organisaties in de evenwichts­economie een vaste klantenkring hebben (Organisaties in handen van gemeenschap) en de gemeenschap haar organisaties aanpast aan haar eigen behoeften (Werkverdeling), hebben organisaties nauwelijks behoefte aan reclame. De organisaties hoeven geen dure reclame­campagnes te maken om hun producten te verkopen. Organisaties in de evenwichts­conomie hebben juist meer voordeel bij samenwerking. Zij worden sterker door samenwerking (Samenwerking & innovatie). In de evenwichts­economie is reclame dus overbodig. De consument zal wel eerlijk voorgelicht worden over de producten die hij of zij koopt.
Eerlijke product­informatie, geen reclame
Organisaties zijn transparant over wat ze doen en over hun producten (Organisaties volkomen transparant). De gang van zaken en de transparantie in organisaties wordt namelijk voortdurend gemonitord (Inspectie & sturing & innovatie). De klant bepaalt (in grote lijnen) de gang van zaken in zijn organisatie en zal ook aansturen op eerlijke informatie en een eerlijk product. Ook is de klant niet geïnteresseerd in een zo goedkoop mogelijk product omdat hij als werknemer zelf voor een lokale organisatie werkt en liever een product maakt tegen een eerlijke prijs (en een eerlijk salaris).

In de evenwichts­economie is reclame en markting dus overbodig. En omdat reclame en promotie in de evenwichts­economie overbodig zijn, kunnen de producten goedkoper worden, zoals blijkt bij het thema Geen reclamekosten.

Referenties

Jong te dik: leg voedselreclame aan banden
Duitse reportage over leugens bij Duitse reclames
Filmpje waarin de gezondheidscleams bij de nieuwste generatie drankjes van Cocacola op de hak wordt genomen
Artikel 'Wat zijn welvaarts ziekten?'
Ons eten gemeten, rapport van het Nederlandse RIVM
Actie: Verbied reclame voor ongezonde kindervoeding
Reclame heeft desastreuze impact op armste consumenten
[1] Jong te dik: leg voedselreclame aan banden
[2] Reportage over leugens bij Duitse reclames
[3] Video waarin de gezondheidscleams bij de nieuwste generatie drankjes van Coca-Cola op de hak wordt genomen
[4] Artikel 'Wat zijn welvaarts ziekten?'
[5] Ons eten gemeten, rapport van het Nederlandse RIVM
[6] Actie: Verbied reclame voor ongezonde kindervoeding
[7] Reclame heeft desastreuze impact op armste consumenten