evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

creƫren van een aantrekkelijk economisch systeem

Door te kiezen voor uitsluitend zinvolle economische activiteiten gaat het economisch systeem optimaal functioneren.

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie functioneren.

Bij het menu Het fundament wordt de een groot deel van de structuur van de even­wichts­eco­nomie toegelicht. Bij het menu Hoe begint de even­wichts­eco­nomie te groeien wordt toegelicht hoe de economie begint te groeien.
Beschreven wordt hoe de even­wichts­eco­nomie zal groeien doordat groepen consumenten zich verenigen in de even­wichts­eco­nomie. Er zijn in principe geen belemmeringen omdat alleen consumenten, en dus geen overheden en bedrijven, de groei veroorzaken. Zodoende is de even­wichts­eco­nomie een plan, een recept, dat overal ter wereld kan worden toegepast.

Bij handelsbalans altijd in evenwicht en blauwdruk eerlijke globalisering wordt toegelicht hoe de eerlijke handel tussen regio's op verschillende plaatsen in de wereld verloopt. Ook hiervoor is in principe geen overheidsondersteuning nodig, zodat de even­wichts­eco­nomie ook kan groeien door eerlijke handel. De groei van een kern van de even­wichts­eco­nomie zal leiden tot het ontstaan van een of meer kernen elders in de wereld waarmee gehandeld wordt.