evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

WELKE INITIATIEVEN KAN IK ONTPLOOIEN?

Vanuit onvrede met mijn eigen situatie of vanuit betrokkenheid met anderen wil ik initiatieven ontplooien.
Hoe dat zou kunnen in de structuur van de evenwichts economie wordt nu toegelicht.

Wordt aan gewerkt