evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

VAN BEDRIJF NAAR ORGANISATIE

Ook bestaande bedrijven kunnen zich -al dan wel niet op verzoek van hun klanten- omvormen tot een organisatie.

Wereldwijde
groei
door
toetreding
toeleveranciers

Iedere toeleverancier maakt deel uit van een productieketen. Aan het eind van die keten staat een organisatie in de vorm van een (web)winkel die direct contact heeft met de consument.

In de evenwichts economie wordt ernaar gestreefd om de hele productieketen of dienstketen in de evenwichts economie te krijgen: Om ervoor te zorgen dat overal dezelfde maatstaven gehanteerd worden moeten de toeleveranciers ook in de evenwichts economie. Want als de klant wil dat de producten in de winkel gemaakt worden volgens de maatstaven van de evenwichts economie dan kan dat alleen als de toeleverancier gaan opereren als organisatie binnen de evenwichts economie.

Een eerste vraag is natuurlijk: Zijn toeleveranciers wel bereid om toe te treden tot de evenwichts economie? In het volgend thema Bedrijven in de evenwichts-economie wordt toegelicht dat een deel van de bedrijven meer voordeel hebben van een overstap naar de evenwichts economie.
En met name de grotere bedrijven nen multinationals zullen uiteindelijk ook (deels) overstappen omdat zij anders zowiezo hun afzetmarkt kwijt zijn.

Vooral als de toeleverancier zich in een ander deel van de wereld bevindt dan kan toetreding tot de evenwichts economie ingewikkeld zijn. Hoe het onderbrengen van toeleveranciers elders in de wereld te werk zou kunnen gaan wordt toegelicht in Globalisering wordt eerlijk en Blauwdruk eerlijke globalisering .

De evenwichts economie streeft ernaar om gehele productieketens onder te brengen in de evenwichts economie omdat daardoor de evenwichts economie mondiaal kan groeien. Hierdoor worden milieuproblemen, vluchtelingenstromen, arbeidsomstandigheden mondiaal aangepakt.
En de lokale economie kan pas echt goed draaien als milieuproblemen, economische problelemnen en maatschappelijke problemen mondiaal aangepakt zijn.