evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Zeggen­schap over en onder­steu­ning bij het aan­stu­ren van de lokale economie

Volgens welke principes functioneert een samenleving in de even­wichts­eco­nomie?

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie functioneren.

De even­wichts­eco­nomie kent geen bedrijven. Goederen en/of diensten worden gemaakt en/of verleend door een organisatie, hetgeen een andere economische structuur oplevert: Organisaties zijn in handen van de lokale gemeenschap. Ook zijn organisaties volkomen transparant naar hun klanten.

De zogenaamde Verbindende Organisatie begeleidt de sturing door consumenten van hun organisaties. De Monetaire Organisatie begeleidt de financiƫle aspecten van deze sturing.