evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

WAT LEVERT
DE NIEUWE ECONOMIE ONS OP?
TWEE FUNDAMENTELE VERANDERINGEN Globaal overzicht over hoe anders de economie is ingericht en wat dat betekent voor mensen.
Verderop wordt dieper ingegaan op waarom de even­wichts­eco­nomie een beter economisch systeem is voor de economie als geheel en voor de samenleving.

Beter door minder

De even­wichts­eco­nomie functioneert echt anders dan de vrije­markt­economie. Globaal kun je zeggen dat in de econo­mische activiteit zich beperkt tot waar mensen behoefte aan hebben. Door de economie met die gedachte in te richten worden veel economische activiteiten die wel plaats­vinden in de vrije­markt­economie overbodig.

En met minder activiteiten precies doen waar echt behoefte aan is leidt tot een beter econo­misch systeem waar we ons beter in voelen, zoals hieronder wordt toegelicht.

TWEE FUNDAMENTELE VERANDERINGEN

die leiden tot een economie waar we ons met zijn allen beter bij voelen