evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Over het ontstaan van de even­wichts­eco­nomie

De even­wichts­eco­nomie is ontwikkeld door Marcel Eggen.
Marcel: "In mijn jeugd heb ik altijd vertrouwen gehad in de mensen om me heen. Ik had het idee dat men wel wijs genoeg zou zijn om de wereld mooi te maken en te houden.
Al naar gelang ik me meer bewust werd van hoe onze economie na 1990 is gaan functioneren ben ik me telkens meer gaan verwonderen. Waarom komt niemand met een zinvol alternatief?

In 2010 heb ik besloten om er 'dan maar' zelf aan te beginnen. Voor mij was het uitgangspunt daarbij heel duidelijk: ga als burgers samen 'om de tafel zitten' en bepaal hoe je wil dat de economie draait. En niet: laat de vrije markt de gang van zaken in de samenleving bepalen.

Ik ben tot de overtuiging gekomen dat samen de economie vormgeven niet lukt als we de vrije markt intact laten. Allerlei regulering en aanpassingen zijn al jaren geprobeerd. De opgroeiende jeugd droeg generatie na generatie de belofte in zich het anders te doen, maar is altijd verstrikt geraakt in overleven op het werk, carrière, kinderen, ...

De vrije markt geeft iedereen het gevoel dat het goed en zinvol is om helemaal voor jezelf te kiezen. Het individualisme ten top. De hedendaagse problemen kunnen alleen worden aangepakt als we dat gemeenschappelijk doen. Iedereen voor zichzelf lost niets meer op. In de economische wetenschap spreekt men in dit verband vaak over het Prisoner's dilemma. In de sociale psychlogie wordt dit het Sociale dilemma genoemd. Deze dilemma's beschreven dat individuele keuzes slechter uitpakken voor de samenleving en dus uiteindelijk ook voor het individu dan gezamelijke keuzes.

Deze gemeenschappelijke aanpak heb ik vertaald naar hoe samenwerking er in de even­wichts­eco­nomie zou moeten uitzien om het overgrote deel van de hedendaagse problemen op te lossen."

Meer weten

Over de mensen achter de even­wichts­eco­nomie

Motivaties en ervaringen van deelnemers

Wordt aan gewerktERVARINGEN VAN INSTEL­LINGEN, ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

Wordt aan gewerkt