evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

WIE STAAN ACHTER
DE NIEUWE ECONOMIE?
OVER DE MENSEN ACHTER DE EVENWICHTSECONOMIE Meer over de oprichter van de even­wichts­eco­nomie en de mensen die de economie dragen.
Er wordt gewerkt aan een netwerk van mensen die begeleiden bij het opzetten van de even­wichts­eco­nomie.
WETENSCHAPPERS EN ANDER EXPERTS Wetenschappers en andere experts over de even­wichts­eco­nomie. ERVARINGEN ORGANISATIES, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN Op het moment dat de eerste organisaties binnen de even­wichts­eco­nomie gaan draaien worden hun ervaringen beschreven. Organisaties binnen de even­wichts­eco­nomie kunnen ook opgericht worden door bedrijven en instellingen.

Over het ontstaan van de even­wichts­eco­nomie

De even­wichts­eco­nomie is ontwikkeld door Marcel Eggen.
Marcel: "In mijn jeugd heb ik altijd vertrouwen gehad in de mensen om me heen. Ik had het idee dat men wel wijs genoeg zou zijn om de wereld mooi te maken en te houden.
Al naar gelang ik me meer bewust werd van hoe onze economie na 1990 is gaan functioneren ben ik me telkens meer gaan verwonderen. Waarom komt niemand met een zinvol alternatief?

In 2010 heb ik besloten om er 'dan maar' zelf aan te beginnen. Voor mij was het uitgangspunt daarbij: ga als burgers samen 'om de tafel zitten' en bepaal hoe je wil dat de economie draait. En niet: laat de vrije markt de gang van zaken in de samenleving bepalen. Toch heb ik eerst nogal wat wetenschappelijke literatuur bestudeerd voordat ik er echt van overtuigd was dat deze benadering kan gaan werken in onze samenleving.

Ik ben tot de overtuiging gekomen dat samen de economie vormgeven niet lukt als we de vrije markt intact laten. Allerlei regulering en aanpassingen zijn al jaren geprobeerd. De opgroeiende jeugd droeg generatie na generatie de belofte in zich het anders te doen, maar is altijd verstrikt geraakt in overleven op het werk, carrière, kinderen, ...

De vrije markt geeft het gevoel dat het goed en zinvol is om helemaal voor jezelf te kiezen. Het individualisme ten top. De hedendaagse problemen kunnen alleen worden aangepakt als we dat gemeenschappelijk doen. Iedereen voor zichzelf lost niets meer op. In de psychologie spreekt men in dit verband vaak over een Sociale dilemma. Dit dilemma beschrijft dat individuele keuzes slecht uitpakken voor de samenleving en dus uiteindelijk ook voor het individu.

Deze gemeenschappelijke aanpak heb ik vertaald naar hoe samenwerking er in de even­wichts­eco­nomie zou moeten uitzien om het overgrote deel van de hedendaagse problemen op te lossen."

Over de mensen achter de even­wichts­eco­nomie

wetenschappers en andere experts

over de even­wichts­eco­nomie

ERVARINGEN VAN ORGANISATIES, BEDRIJVEN EN INSTEL­LINGEN

Wordt aan gewerkt