evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Zeggen­schap over en onder­steu­ning bij het aan­stu­ren van de lokale economie

Volgens welke principes functioneert een samenleving in de even­wichts­eco­nomie?

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie daadwerkelijk op die manier functioneren.

Bij Vaste relatie klant organisatie wordt beschreven hoe lokaal kopen en produceren in de even­wichts­eco­nomie vorm krijgt. Het is voor de consument aantrekkelijk is om lokaal te kopen. Maar ook de producent heeft voordeel bij deze structuur.

Bij zo lokaal mogelijk wordt toegelicht wat lokaal kopen en produceren inhoudt. Ook wordt er het in de even­wichts­eco­nomie veel gebruikte begrip lokale gemeenschap toegelicht.

De meest succesvolle onderdelen van de vrijemarkteconomie, onder andere de succesvolste globale productieketens, functioneren op eenzelfde manier als het 'zo lokaal mogelijk' principe van de even­wichts­eco­nomie. De omstandigheden die ervoor zorgden dat deze onderdelen van de vrijemarkteconomie fuctioneerden volgens het zo lokaal mogelijk' principe zijn in de vrije markt vaak veroorzaakt door specifieke lokale lokale omstandigheden. Of soms het gevolg van politiek beleid.
Omdat de hele even­wichts­eco­nomie volgens het zo lokaal mogelijk principe functioneert is dit economisch systeem beter / succesvoller dan de vrije­markt­economie.

Het voorbeeld van de lokale gemeenschap in Modragón in Spanje laat zien dat mensen die op de arbeidsplaats en financieel met elkaar verbonden zijn, zorgen voor elkaar en voor hun omgeving. Het zorg dragen voor elkaar is iets dat vanzelfsprekend ontstaat bij dit soort coöperaties.
Omdat in de organisatiestructuur van de even­wichts­eco­nomie ook de consumenten financieel met elkaar verbonden zijn vergroot dit de betrokkenheid bij elkaar en de sociale cohesie.