evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Zeggen­schap over en onder­steu­ning bij het aan­stu­ren van de lokale economie

Volgens welke principes functioneert een samenleving in de even­wichts­eco­nomie?

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie daadwerkelijk op die manier functioneren.

Bij Vaste relatie klant organisatie wordt beschreven hoe lokaal kopen en produceren in de even­wichts­eco­nomie vorm krijgt. Het is voor de consument aantrekkelijk is om lokaal te kopen. Maar ook de producent heeft voordeel bij deze structuur.

Bij Zo lokaal mogelijk wordt toegelicht wat lokaal kopen en produceren inhoudt. Ook wordt er het in de even­wichts­eco­nomie veel gebruikte begrip lokale gemeenschap toegelicht.

Het voorbeeld van de lokale gemeenschap in Modragón in Spanje laat zien dat mensen die op de arbeidsplaats en financieel met elkaar verbonden zijn, zorgen voor elkaar en voor hun omgeving. Het zorg dragen voor elkaar is iets dat vaker voorkomt bij coöperaties.