evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Duidelijke, concrete doelen en richtlijnen

Voor iedereen moet het duidelijk zijn waar de even­wichts­eco­nomie naar toe gaat.

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie functioneren.

De structuur van de even­wichts­eco­nomie en haar doelen zijn uitgebreid beschreven in deze website.

Hoe de even­wichts­eco­nomie zich precies gaat ontwikkelen is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Wel worden bij het submenu Hoe groeit de even­wichts­eco­nomie? de groei van de even­wichts­eco­nomie en daaraan gerelateerde onderwerpen toegelicht.

Op het moment dat de ev ec groeit zullen andere inzichten ontstaan. En daardoor zullen doelstellingen ook bijgesteld worden. Doelstellingen kunnen globaal worden aangepast, maar ook kunnen er lokaal doelstellingen worden bijgesteld.

De doelstellingen worden bijgewerkt door het Platform even­wichts­eco­nomie.
Omdat dit platform een organisatie is hebben de deelnemers aan de even­wichts­eco­nomie de mogelijkheid de doelstellingen bij te stellen.