evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Over de mensen achter de even­wichts­eco­nomie

Over
mij

1. Personalia

Naam: Marcel Eggen
Geboren in: 1957
Mail:

2. Levensloop

Over wat opgroeien in een Limburgs plattelandsgebied in de jaren 60 betekent...
Ik kan me nog goed herinneren dat ik als klein kind met mijn vader over straat liep en iemand aan de overkant van de straat ons groette. Mijn vader groette terug, waarop ik vroeg of hij de man kende. Hij zei nee en legde mij uit dat mensen in een dorp altijd groeten. Dat deed ik daarna ook.

Later werd het me duidelijk dat groeten staat voor vertrouwen in elkaar uitspreken. Groeten betekent erkennen van de ander. Door het groeten wordt de band in de gemeenschap onderhouden. Die band maakte dat het heel gewoon was dat je naar de kleine kruidenier in je buurt ging. En iedereen uit de buurt was daar klant.

En in een dorp was men er voor elkaar. In een dorp zijn er altijd wel mensen die je kunnen en willen helpen. Natuurlijk wordt er ook wederkerigheid verwacht: Jij moet ook bereid zijn om te helpen. Je moet ook bereid zijn om te investeren in elkaar en niet alleen je eigen plan trekken.

Veel mensen die vroeger in een dorp gewoond hebben, zullen dit herkennen. In grote delen van België en Nederland vormden dorpen hechte leefgemeenschappen.

De lokale oriëntatie met de daarbij behorende sociale cohesie is voor mij zeker een inspiratiebron geweest bij het ontwikkelen van de even­wichts­eco­nomie. Toch is de even­wichts­eco­nomie geen terugkeer naar vroeger. De lokale oriëntatie van de even­wichts­eco­nomie creëert wel een economie die een beter alternatief vormt voor de globalisering in de vrije markt.
Erop uit, het bruisende leven in
Voor een jongvolwassene is het leven vaak een grote ontdekkingstocht. Daar ben ik ook vol overtuiging aan begonnen. Ik heb gekozen voor een universitaire studie in Nijmegen omdat de kleinschalige culturele activiteiten, de levendige open sfeer van vertrouwen en verbondenheid en het alternatieve circuit met de biologische bakkers, winkels, restaurantjes en de bijbehorende ideologieën me enorm aanspraken.

Die periode heeft me geleerd dat zelfontplooiing, reflectie, betrokkenheid bij elkaar, stimulatie van elkaar leidt tot creativiteit en vernieuwing waar het individu en het collectief beter van worden. Deze elementen maken daarom ook onderdeel uit van de even­wichts­eco­nomie.
De verloren generatie
Toen ik van de universiteit kwam zaten we in een flinke economische crisis. Er was nauwelijks werk. Ik heb in die periode véél solliciatiebrieven geschreven. En het eerste kind was op komst. Ik maakte onderdeel uit van wat naderhand ook wel de verloren generatie is genoemd.

Uiteindelijk is het toch allemaal op zijn pootjes terecht gekomen. Ik had vanuit mijn opvoeding en daarmee verband houdend mijn opleiding meer dan genoeg vertrouwen in de toekomst.
Ik heb me toen goed gerealiseerd dat zo'n crisis wel heel moeilijk is als je geen basis hebt meegekregen vanuit je opvoeding en geen goed netwerk hebt waarop je kunt terugvallen.

Ik besefte toen hoe bevoordeeld mensen met een goede basis zijn. Maar vooral ook hoe zinloos het is om grote groepen mensen te confronteren met de gevolgen van een crisis, voortdurend bezig zijn met overleven en de bijbehorende angst. Zeker omdat een deel van deze mensen ook weer geraakt worden in een volgende crisis en verder gemarginaliseerd worden. Daar schieten ze niets mee op en de maatschappij nog minder.
In de even­wichts­eco­nomie is het daarom niet 'iedereen voor zich' maar 'samen de schouders eronder', met als gevolg dat economische crises uitblijven.
Midden in de maatschappij
Daarna breekt een periode aan waarin ik me actief midden in de maatschappij plaats door alle uitdagingen aan te gaan. Als docent in het HBO verdiepte ik me in zeer uiteenlopende vakken en vakgebieden. De begeleiding bij praktijkonderwijs, stages en afstudeeropdrachten en mijn eenmanszaak maakte dat ik bij veel verschillende bedrijven over de vloer kwam.
Wat wil ik echt doen in mijn leven en waar wil ik een bijdrage aan leveren
Nadat de kinderen de deur uit zijn besluit ik mij volledig te richten op mijn eenmanszaak en ben dan veel bezig met onderzoek in mijn 'zolderkamer'. Doordat ik niet meer in de waan van de dag leef ontstaat er weer meer ruimte voor zelfrefectie en reflectie op de wereld waarin wij leven.
Ik besef weer meer dat mijn leven eindig is en dat ik wil kiezen voor activiteiten die echt bij mij passen. Tijdens de crisis van 2008 heb ik geleidelijk de knop om gezet en ben ik me volledig gaan richten op het ontwikkelen van een economisch systeem waarin onze Aarde én de mens centraal staan en zij niet ondergeschikt zijn aan het economisch systeem.

3. Curriculum Vitae

3.1. Werkervaring

2008 - heden Eigen bedrijf met in eerste instantie als zwaartepunt Artificiële Intelligentie, daarna als zwaartepunt andere economische systemen
1988 - 2009 Docent aan de Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch, vakgebieden:
Werktuigbouwkunde, Electrotechniek, ICT, Technische bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele techniek
1996 - 2000 Eigen bedrijf met als zwaartepunt beeldbewerkingsalgoritmen
1987 - 1988 Leraar Natuurkunde aan het Canisiuscollege Materdei te Nijmegen
1987 Adviseur energiebesparing Arnhem
1984 - 1987 Student-assistent Radboud Universiteit
1981 - 1985 Redacteur studentenblad Radboud Universiteit
1977 - 1978 Research stages bij achtereenvolgens Océ Venlo, Wagenigen Universiteit TFDL, Radboud Universiteit vastestoffysica
1970 - 1980 Parttime medewerker bij achtereenvolgens een productiebedrijf, autospuiterij, electrotechnisch bedrijf, witgoedbedrijf en in de bouw als bouwvakker

3.2. Opleidingen

1980 - 1987 Radboud Universiteit, Natuurkunde
Eerste specialisatie: Experi­mentele Hoge Ener­gie Fysica, onderzoek aan botsingsex­peri­menten van elementaire deeltjes uitgevoerd met de deeltjes­ver­sneller in Genève.
Tweede specialisatie: vakdidactiek Natuurkunde
1976 - 1980 Hogeschool Zuid, Fysische Techniek
Specialisatie: Meet- en Regeltechniek
1969 - 1975 Atheneum

3.3. Aanvullende scholing en onderzoek

Scholing en onderzoek in de techniek
1999 - 2015 Onderzoek op het terrein van Artificiële Intelligentie
2009 Cursus Flex
2002 Cursus PLC
1999 Advanced Issues in Neurocomputing, Radboud Nijmegen
1998 Projectmanagement, TU Eindhoven
1997 Visual C++, Avans 's-Hertogenbosch
1996 Smart Sensor systems, TU Delft
1996 Beeldbewerking, Universiteit van Amsterdam
1995 Mechatronisch ontwerpen, TU Twente
1994 Modelleren en ontwerpen van regelsystemen, TU Eind­hoven
1993 Warmteoverdracht en stromingsleer, TU Twente
1992 C++-programmeren, Avans 's-Hertogenbosch
1991 Lesgeven in het HBO Avans 's-Hertogenbosch
1991 Neurale Netwerken, Universiteit van Amsterdam
1990 C-programmeren, Avans 's-Hertogenbosch
1989 Automatisering van de Informatie Verwerking, TU Twente
1988 Database cursus, Avans 's-Hertogenbosch
Onderzoek dat zich uitsterkt over meerdere vakgebieden
2010 - heden Deskresearch op het terrein van economie, psychologie, sociologie, ethiek, milieuwetenschappen en transitie-vraagstukken

3.4. Lichaam en geest

In het voorafgaande zijn de bezigheden die vaak een geestelijke uitdaging vormen aan bod gekomen. Toch is dat niet helemaal hoe ik in het leven sta. Ik ben ook graag bezig met mijn handen. En ik vind het fijn om bewust en met aandacht te leven.
Bij de volgende bezigheden kan ik dat ook goed ervaren:

Loodgieter, electricien,
timmerman, metselaar
Ik heb nogal wat verbouwd in mijn leven. Mijn huidige huis heb ik compleet gestript en bouw ik opnieuw op. Grotendeels alleen. Alleen zo'n grote langdurige klus uitvoeren vergt focus. De uitdaging voor mij is rust te blijven ervaren en plezier te hebben aan de dagelijkse vorderingen.
Mijn Kever Op mijn twintigste kreeg ik van mijn oom zijn oude Volkswagen Kever die ik nu nog heb. Sleutelen aan mijn Kever werd een hobby. Mijn Kever komt zelden in de garage. 'Het zorgdragen voor' is mede hierdoor een onderdeel van mijn leven geworden.
Rennen, fietsen
Zwemmen Als ik in de buurt van natuurwater, zee of plas, ben of woon dan zwem ik dagelijks. Na een uur voel ik me een met de natuur om me heen. Ik ben dan helemaal leeg. Zeker als het koud is ervaar ik alles -mijn adem, mijn lichaam, het water- nog intenser.
Koud douchen Rond mijn dertigste ben ik begonnen met koud douchen. Ook als het water en de omgeving ijskoud zijn, is het voor mij meditatief om dit bewust en vol overgave te doen. De dag kan zo ontspannen beginnen.
Kickboxen, Karate, Teakwondo Gevechtssporten, zeker de Oosterse, doen niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk een groot appel op mij.
De vaak intensieve trainingen, de groepsontlading na de training, het onderdeel uitmaken van hechte groepen van zeer uiteenlopende mensen maken mijn leven completer.
Voor mij betekent vechtsport het volkomen kunnen loslaten van agressie en ego. Tijdens een intensieve oefening of gevecht merk ik dat ik alleen bezig ben met observeren. De handelingen gaan als het ware vanzelf.
De Oosterse gevechtssporten brengen een aantal voor mij belangrijke waarden in de praktijk: respect, integriteit, loyaliteit, dienstbaarheid, niet overwinnen van de ander maar het overwinnen van jezelf.
Emotioneel lichaamswerk,
Yoga, Kundalini, Zen, lachen, dansen
Ik vind het waardevol als ik ook in contact ben met mijn vrouwelijke, zachte, kwetsbare kanten. Ik sta graag in contact met mijn kern. (Emotioneel) li­chaams­werk helpt daarbij: de lichaams­oefeningen als ademhalings­oefeningen, inspannings- en ontspannings­oefeningen en zingen maken dat ik meer voeling krijg met mijn lichaam en mijn spanningen. Maar ik kan ook erg opgaan in een groep die gewoon plezier heeft met kinderlijk speelse opdrachten.