evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Evenwicht in economie, samenleving en milieu, ook in de toekomst

Het woord evenwicht uit even­wichts­eco­nomie duidt aan het in evenwicht brengen van alles wat niet meer in balans of in harmonie is in onze samenlevingen en in ons milieu.

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Hoe zijn bovenstaande principes verankerd in de even­wichts­eco­nomie?

Het centrale thema in de even­wichts­eco­nomie is samenwerken.
De manier waarop samenwerken in de even­wichts­eco­nomie is georganiseerd zorgt ervoor dat burgers en organisaties in het belang van samenleving handelen. Hierbij hoort ook een goed milieu beleid, oftewel zorg voor onze Aarde.
Dit wordt toegelicht in bij Vanaf 2040 een omslag.